กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 30 กันยายน 2544 มูลนิธิคุณแม่คุณภาพร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องโรคมะเร็งในเด็กได้ร่วมก่อตั้งกองทุน เพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก ที่ยากไร้ทั่วประเทศ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อร่วมสมทบทุน ก่อตั้งกองทุนนี้และเสด็จมาเปิดกองทุนนี้ ซึ่งประทานชื่อกองทุนนี้ว่า “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ยากไร้ ทั่วประเทศ ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ อาทิ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ศูนย์ลำปาง รพ.ศูนย์พิษณุโลก รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศรีสะเกษ รพ.ศูนย์อุดรธานี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลานครินทร์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมี ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังรอรับการช่วย เหลือจากกองทุนฯ ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนอีกมากและคงเป็น เรื่องที่น่ายินดีหากท่าน เป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจคืนชีวิตใหม่ที่สดใสให้แก่หนูน้อยเหล่านั้น เพียง โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา อ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 133-2-08742-3 และใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

The Children Cancer Fund under the Patronage of HRH Princess Somsawali was established by Quality Mother Foundation in 2001. Her Royal Highness Princess Somsawali had given one Million Baht to the foundation to set up this fund on September 22, 2001. The Quality Mother Foundation was registered on October 29, 1997 by a group of medical professionals. The registration number is กท 681. The foundation was list as a charity organization (number 473) by revenue department. Therefore, any Thai organizations or citizens who donate money to the Children Cancer Fund under the Patronage of HRH Princess Somsawali or the Quality Mother Foundation can use their receipts for tax reduction.

Professor Dr. Suradej Hongeng, is the secretary-general of this fund. He is a pediatric hematologist and an assistant dean, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The Children Cancer Fund helps poor children who suffer from cancer nationwide. Every year, the fund donates money to support those children over 20 hospitals nationwide such as Maharaj Nakorn Chieng-mai hospital, Khon Khan hospital, Maharaj Nakornrachasrima hospital, Siriraj hospital, Chula hospital, Ramathibodi hospital, etc.