ร่วมบริจาค

โดย    - เช็ค สั่งจ่าย “ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ”
              - โอนเงินเข้าบัญชี “ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ”
              - ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์
              เลขที่บัญชี 133-2-08742-3
              เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ และวันโอนเงิน ของท่านให้ทราบทุกครั้ง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
              โทรศัพท์ 0-2718-3800-5 โทรสาร 0-2720-3323
              E-mail: childrencancerfund2015@gmail.com
              เพื่อทางมูลนิธิจะได้จัดส่งใบเสร็จรับซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อเรา

กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิแม่คุณภาพ
    เลขที่ 2 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
    Tel. 0-2718-3800-5 ต่อ 123 คุณอรุณี
    Fax. 0-2720-3323
    E-mail: childrencancerfund2015@gmail.com
    URL: http://www.thaichildrencancerfund.org